namjoo

آخرین اخبار در مورد علی دهقان کیا

افزایش سرسام آور هزینه سلامت بازنشستگان/ درمانی که رایگان نیست!

افزایش سرسام آور هزینه های دارو و درمان باعث شده بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات زیادی مواجه شوند و این در حالی است که قرار بوده درمان سالمندان رایگان باشد که نیست. به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان را می‌توان یکی از اقشار آسیب پذیر در تأمین هزینه‌های زندگی قلمداد کرد که با توجه به مستمری که دریافت می‌کنند، دچار مشکلات عدیده ای هستند. خبرنگار مهرایکوچک‌ترین اختلال در جریان زندگی و اضافه شدن هزین ...