namjoo

آخرین اخبار در مورد بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تعطیل شدن دفاتر «توییتر» و بحران‌هایی که بعد از آمدن «ایلان ماسک» این شرکت را فراگرفته موجب شده عده‌ای درباره احتمال از کار افتادن توییتر یا ورشکستگی آن هشدار دهند. روزنامه گاردین در مطلبی در همین ارتباط به بررسی احتمال ورشکستگی توییتر پرداخته و نوشته برخی از کارکنان سابق این پلتفورم معتقدن ...

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تعطیل شدن دفاتر «توییتر» و بحران‌هایی که بعد از آمدن «ایلان ماسک» این شرکت را فراگرفته موجب شده عده‌ای درباره احتمال از کار افتادن توییتر یا ورشکستگی آن هشدار دهند. روزنامه گاردین در مطلبی در همین ارتباط به بررسی احتمال ورشکستگی توییتر پرداخته و نوشته برخی از کارکنان سابق این پلتفورم معتقدن ...

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟

بحران بی‌سابقه در توییتر؛ آیا شرکت ایلان ماسک در آستانه ورشکستگی است؟ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تعطیل شدن دفاتر «توییتر» و بحران‌هایی که بعد از آمدن «ایلان ماسک» این شرکت را فراگرفته موجب شده عده‌ای درباره احتمال از کار افتادن توییتر یا ورشکستگی آن هشدار دهند. روزنامه گاردین در مطلبی در همین ارتباط به بررسی احتمال ورشکستگی توییتر پرداخته و نوشته برخی از کارکنان سابق این پلتفورم معتقدن ...