namjoo
29 آبان 1401 - 13:04

رسیدگی بدون نوبت به پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی

جمادی گفت:واحد‌های تولیدی که پرونده قضایی داشتند در کوتاه‌ترین زمان و بدون نوبت به آن ها رسیدگی شد. جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌های کشور گفت: دبیر این ستاد دادستان کل کشور است که وظیفه آن رفع موانع از واحد‌های تولیدی است. وی گفت: در زمینه رفع موانع تولید مهم تکالیفی است که بر عهده تمامی دستگاه‌ها گذاشته شده است و باید همه تلاش کنند تا وضعیت از شرایط کنونی بهتر شود. وی ضمن بیان موانع موجود گفت: همزمان باید در ابعاد تقنینی قضایی و اجرایی کار‌ها را پیش ببریم تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص مشکلات را به حداقل برسانیم. جمادی با بیان اینکه در دستگاه قضایی اعتقاد بر این است که بررسی واحد‌های تولیدی را قبل از راه اندازی کار خود باید شروع کنیم گفت: بسیاری از کارخانه‌هایی که تعطیل شدند وقتی بررسی‌هایی صورت میگرفت متوجه میشویم راه اندازی این واحد تولیدی مشکلاتی دارد که در نهایت منجر به تعطیلی کارخانه شده است. معاون دادستان کل کشور گفت: بسیاری از شرکت تولیدی که با موانعی مواجه بودند با حمایت ستاد‌های استانی احیا شدند و واحد‌های تولیدی که پرونده قضایی داشتند تلاش شده است که در کوتاه‌ترین زمان و بدن نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی و رای برای ان‌ها صادر شود تا مشکلات آن‌ها سریع‌تر برطرف شود. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 868229